1. หนังสือแจ้งเวียน เปิดดู
2.โปรแกรม LTeacher
3.คู่มือการถ่ายโอนข้อมูลจาก เก่า ไป ใหม่
4.คู่มือการใช้ LogBook
5.ตัวอย่าง LogBook
6.PowerPoint ที่ใช้ในการอบรม
7.Font ที่ใช้ใน LogBook
8.โปรแกรมรอบปีที่ต้องทำ

 

 

363 total views, 1 views today