ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.สุทธิพจน์ พุฒวัจน์
ตำแหน่ง ครู
หน่วยงาน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กระทรวงศึกษาธิการ